Staca

עמוד הנחיתה של ״סטקה״ מציג את המוצר בשתי גרסאותיו, ומאפשר רכישה והזמנה דרך האתר.
בעמוד משולבת גלריית המוצר, ודרכים ליצירת קשר.
העמוד מציג אנימציה מעולם המוצר שיוצרת הזדהות אצל קהל היעד.