PET PASSPORT

עיצוב והקמת אתר לחברת ״פט פספורט״ אשר מתמחה בייעוץ וליווי הטסת בעלי חיים לחו״ל.
המאמרים באתר מחולקים לקטגוריות לפי שלבים, ולכל מאמר מוצמדת תמונה אשר נוצרה ב-AI.

הפרוייקט בוצע בשיתוף Wisy.