הידידים של ארגון נכי צה״ל

אתרי תדמיתי לאגודת הידידים של ארגון נכי צה״ל.
מטרת האתר להציג את נתוני האגודה ופעולותיה, ומתן אופציה לתרומה.